Bruksvilkår

Formål med tjenesten

Denne treningsplattformen (heretter kalt tjenesten) er en samtykkebasert tjeneste etablert av KiNS, som et tiltak for å styrke informasjonssikkerhetskompetansen for sine medlemmer. Tjenesten tilbys gratis.

Alle kan registrere seg som brukere, men målgruppen er medlemmer av KiNS. KiNS forbeholder seg retten til å slette brukere som ikke er medlemmer.

Om tjenesten

Brukere må opprette brukerkonto for å bruke tjenesten. Påloggede brukere kan løse oppgaver. Hver oppgave gir en viss mengde poeng, og etter hvert som brukere løser oppgavene så oppnår brukerene høyere score. Scorene oppdateres fortløpende i tjenesten. Resultatene kan også publiseres på KiNS sin hjemmeside, i nyhetsbrev, på konferanser eller i forbindelse med andre arrangementer.

Tjenesten er tilgjengelig i 2021. Etter 2021 kan KiNS ta ned hele tjenesten. Alt innhold vil da bli slettet.

Begrensninger

Brukere av tjenesten skal ikke dele løsninger med andre brukere ("fair play"), og skal ellers kun benytte tjenesten som beskrevet i disse vilkårene.

Brukere skal ikke dele sitt brukernavn og passord med andre.

Brukere skal ikke foreta ulovlig inntrenging i tjenesten, eller på annen måte forstyrre driftsstabiliteten til tjenesten. Dersom brukere får uforvarende tilgang til andre brukers data i tjenesten, så plikter brukeren umiddelbart å varsle KiNS om dette.

Oppgavene i tjenesten skal ikke gjenbrukes i kommersiell sammenheng.